Búranie finišuje

V priebehu predchádzajúcich týždňov sme ukončili demontáž a odstránenie starých okien, zárubní a vnútorných výplní. Celkovo sme demontovali viac ako 500 okien. Demontované okná boli rozoberané a sklené tabule odovzdané na recykláciu. Zvyšný stavebný odpad bol vyvezený na skládku stavebného odpadu. Nasleduje demontáž podláh z ôsmich nadzemných podlaží a prízemia. Po ukončení tejto etapy nás čaká posledná etapa búracích prác, pri ktorej bude potrebné kompletne odstrániť starú omietku.

Comments are closed.bts merchbts shopbts merch shoparmy bombbts lightstickbts light stickarmy bomb btsbts maniabts merchbts merchandise