Recent Posts by admin

Búranie finišuje

V priebehu predchádzajúcich týždňov sme ukončili demontáž a odstránenie starých okien, zárubní a vnútorných výplní. Celkovo sme demontovali viac ako 500 okien. Demontované okná boli rozoberané a sklené tabule odovzdané na recykláciu. Zvyšný stavebný odpad bol vyvezený na skládku stavebného odpadu. Nasleduje demontáž podláh z ôsmich nadzemných podlaží a prízemia. Po ukončení tejto etapy nás...
viac

Búracie práce

Začali sme prípravu dostupného bývania pre takmer 100 záujemcov. Každá komplexná rekonštrukcia začína búracími prácami. Koncom septembra sme sa pustili do čistenia objektu. Nasledovalo odstránenie priečok pôvodného členenia bytov, opätovné vyčistenie pripravovaného objektu a následný vývoz vzniknutého stavebného odpadu. V priebehu mesiaca október prebiehala príprava na kompletnú demontáž výťahu. Začiatkom novembra boli odstránené jeho posledné časti....
viac

Recent Comments by admin

    No comments by admin yet.