Správa bytového domu

Predpokladané mesačne náklady na správu bytu:

spravabytov_03

Ako jediní prinášame v rámci správy

Online prístup do systému:

  • kontrola úhrad
  • prehľad predpisov
  • prehľad stavu fondu prevádzky a údržby
  • domová nástenka
  • zverejňovanie neplatičov (podľa zákona 182/1993 Z.z.)
  • kontrola výberových konaní vrátane možnosti vstupovania do nich

- SMS notifikácielokallogo_03
- Email notifikácie
- Upratovanie spoločných priestorov
- Kompletné právne služby
- Plnú kontrolu nad všetkými obstarávaniami
- Všetky písomnosti doručujeme a vyzdvihujeme u Vás
- Optimalizácia a minimalizácia nákladov
- Technické zhodnotenie za minimálne náklady

a veľa inéhobts merchbts shopbts merch shoparmy bombbts lightstickbts light stickarmy bomb btsbts maniabts merchbts merchandise